Hest som logo

Den gamle gård på Sydfyn, hvor bryggeriet har til huse i en nedlagt svinestald har igennem mange år heddet Horsehøj. Og der har altid været en vejrhest på taget, som et slags varetegn. Hesten er endnu ikke kommet på plads efter vi fik nyt ståtag på. Men det sker forhåbenlig snart.

Bryggeriet er en del af Miracle Gruppen og skulle naturligvis også hedde Miracle. Samtidig ville vi gerne knytte noget fra gården sammen med navnet Miracle, når nu bryggeriet ligger her.

Derfor Hesten som logo.

MiracleHingst

Matrialer Råvarer
vibrygger Miracle øl